Werk & Gezondheid & Collectiviteiten

Arbo-arts:
Voor Chrono is dhr. Hans Loer van Celsuscare bedrijfsartsen beschikbaar voor informatie en bemiddeling bij ziekte en reïntegratie. In voorkomende gevallen is hij bereikbaar telefoonnummer: 050-3185917

Doen & Later
We leven langer en we willen ook later kunnen genieten van het leven. De keuzes die je nu maakt hebben
invloed op wat je later kan besteden, of je  bijvoorbeeld leuke dingen kan doen met je kleinkinderen. Maar ook hoe je zo lang mogelijk vitaal kunt blijven, hoe je woont en wat je voor een ander kan betekenen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat veel mensen zich niet bewust zijn van het belang om tijdig na te denken over de eigen toekomst.

Samen met Rabobank, PGGM, Espria en CZ bouwt Zilveren Kruis daarom mee aan het platform Doen&Later. Op dit platform vertellen mensen over hun visie op de eigen oude dag en presenteren wijkinitiatieven hun antwoord op de veranderingen in Nederland. Met als doel om inspirerende voorbeelden uit de praktijk uit te wisselen, zodat we van elkaar kunnen leren. Voor Zilveren Kruis is dit een extra kans om onze klanten bij te staan met raad en daad. En om misschien wel samen tot nieuwe inspirerende voorbeelden te komen.
 
Neem ook een kijkje op www.doenenlater.nl