Algemene informatie voor personeel


VERANTWOORDELIJKHEID EN OPENHEID
'Samen zijn we verantwoordelijk voor de organisatie. Iedereen draagt bij aan de
resultaten. We kijken naar elkaar om en helpen elkaar. In onze lerende organisatie
mag iedereen zich ontwikkelen; leerlingen, leerkrachten en schoolleiders.

Leren doen we samen, van en met elkaar.'
Zo luidt de eerste van de vijf kernwaarden waar het bestuur en medewerkers van Chrono voor tekenen. Hoe de 15 scholen onderling ook mogen verschillen in populatie, onderwijsorganisatie en werksfeer, de basis is voor alle scholen hetzelfde. Deze kernwaarden moeten op elke school zichtbaar zijn en uitgedragen worden en daar mogen en willen we op aangesproken worden.

Naast onze kernwaarden zijn er ook de wettelijke kaders en afspraken waar binnen we werken. Veel afspraken zijn geformuleerd in de landelijke CAO voor het Primair Onderwijs waarvan de meest recente versie hier is in te zien: CAO 2016-2017 PO. Voor meer actuele informatie hierover kunt u terecht op de site van de PO-raad.
Voor praktische informatie en dowloads van formulieren t.b.v. declaraties e.d. kunnen personeelsleden terecht op het intranet (inlog via menubalk rechtsboven).