Samenwerkingsverband

     
Afdeling Hardenberg
 
Per 1 augustus 2014 ging het voormalig Samenwerkingsverband rond de Prof. Waterinkschool (nu sbo de Oase) over in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“ Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. De “Afdeling Hardenberg” wordt gevormd door de Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en de Christelijke basisscholen in de gemeente Hardenberg.
Doel van het samenwerkingsverband en de “Afdeling Hardenberg” is de zorg zodanig te organiseren dat leerlingen, zolang dit mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven.
Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de zorgvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.
De “Afdeling Hardenberg” stimuleert de daartoe al in gang gezette ontwikkeling waarbij scholen en met name ook individuele leerkrachten steeds beter kunnen omgaan met verschillen in het leerniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van met name die kinderen die extra zorg behoeven. Het zal duidelijk zijn dat de vertaling van de "grote lijn" per school verschillend is. Elke school ontwikkelt een eigen leercultuur (pedagogisch en didactisch) waarin de betrokken school zelf verantwoordelijk is voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering.
Binnen de “Afdeling Hardenberg” fungeert de Prof. Waterinkschool als een speciale onderwijsvoorziening voor leerlingen waarvoor binnen de eigen school de condities voor een goede afstemming op de onderwijsbehoeften onvoldoende zijn. Met ingang van de cursus 2013-2014 is er bovendien in zowel Coevorden als Hardenberg een speciale deeltijd-voorziening (een dagdeel per week) voor excellente leerlingen.
Meer informatie vindt u op de website van het SWV Passend Onderwijs Veld, Vaart & Vecht:
http://www.veldvaartenvecht.nl/

Download hier het: 
Afdelingsplan 2016-2020
 

Deelnemende besturen:

   Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono in de gemeente Hardenberg

   Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Coevorden

       Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten

  Vereniging tot oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Schuinesloot

 Vereniging tot oprichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Bruchterveld

       Vereniging voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs te Sibculo

 

Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende personen:

* De heer H. Brink (voorzitter College van Bestuur Chrono)

* Mevrouw J. Thiele (namens VPCPO scholen te Coevorden)

* De heer J. Bakker (namens de vier onafhankelijke besturen)

* Mevrouw E. Terbach (adviseuse)

Stuurgroep:

* Mevrouw E. Terbach (coördinatrice) email: elize.terbach@ijsselgroep.nl

* De heer J. Bakker

* De heer A. Renting 

* De heer S. Donker 

* Mevrouw S. Katerberg 

* Mevrouw R. Bolks 

* Mevrouw P. Hepping 

Tot de Afdeling Hardenberg behoren de volgende scholen:
Chronoscholen:
SBO de Oase- Hardenberg
CBS De Akker - Gramsbergen
CNS Balkbrug - Balkbrug
CBS De Spreng-el - Ane
CBS Ds. Koningsberger - Bergentheim
CBS Rheezerveen - Rheezerveen
CBS De Bron - De Krim
CBS De Vlinder - Hardenberg
CBS De Elzenhof - Hardenberg
CBS MarsWeijde - Hardenberg
CBS De Ark - Dedemsvaart
Chr. Daltonschool De Groen - Dedemsvaart
CBS De Regenboog - Dedemsvaart
CBS De Bloemenhof Hardenberg

 

Zelfstandige scholen:
CNBS De Wegwijzer - Schuinesloot
CBS De Wiekslag - Bruchterveld
CBS De Fontein - Lutten
CNBS Windesheim - Sibculo

VPCPO scholen:
CBS De Fontein Sleen
CBS De Kiel - De Kiel
CBS De Wegwijzer - Geesbrug
CBS De Schutse - Aalden
CBS De Slagkrooie - Schoonoord
CBS Willem-Alexanderschool - Dalerpeel
CBS Mijndert van der Thijnenschool - Coevorden
CBS Paul Kruger - Coevorden
CBS Dr. Picardt - Coevorden