Verzekeringen

Algemeen
Chrono heeft via de Besturenraad een verzekering afgesloten bij de Raetsheren van Orden in de vorm van een basispakket.
Het basispakket omvat:
- een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen
- een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden
- een schoolongevallenverzekering
Chrono heeft het basispakket uitgebreid met een schadeverzekering inzittenden.
Onder de link Verzekeringen staan het Handboek, de aangifteformulieren en de voorwaarden voor de schadeverzekering inzittenden. Tevens staat hier een overzicht van veelgestelde vragen over de verzekering en enkele voorbeelden.
Extra verzekeringsmogelijkheid voor ouders: 
In het basispakket is een verzekering opgenomen voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van scholen. Er zijn echter nog wel een aantal zaken wat niet onder deze verzekering valt.
Onder dezelfde link Verzekeringen staat ook een brief voor ouders inzake een eigendommenverzekering ten behoeve van leerlingen.