VERANTWOORDELIJKHEID EN OPENHEID
Samen zijn we verantwoordelijk voor de organisatie. Iedereen draagt bij aan de
resultaten. We kijken naar elkaar om en helpen elkaar. In onze lerende organisatie
mag iedereen zich ontwikkelen; leerlingen, leerkrachten en schoolleiders.
Leren doen we samen, van en met elkaar.

 

GELOOF EN TALENTEN
Ieder mens heeft talenten en elk talent telt. Kinderen mogen in zichzelf geloven en het
goede in ander zien. We leven en leren vanuit een de christelijke identiteit. Geloof,
respect en vertrouwen staan centraal. We geloven in onze opdracht, zichbaar in goed
onderwijs in een veilige omgeving. Ieder kind doet er toe.

 
 
SAMENWERKING EN VERBINDING
De school staat midden in de maatschappij. We werken samen met betrokken partners
aan een doorgaande leerlijn en een warme overdracht. Onderlinge betrokkenheid
groeit door elkaar vertrouwen en feedback te geven.
Persoonlijk contact blijft belangrijk in een digitale wereld. 

 

REFLECTIE EN VERBETERING
We houden ons de spiegel voor. We zien wie we zijn, wat we belangrijk vinden, wat ons
motiveert en wat onze doelen zijn. We houden vast wat goed is en verbeteren waar
dat nodig is. Leerkrachten mogen trots zijn op wat ze doen en wat kinderen bereiken
door hun inzet.

UITDAGING EN TOEKOMST
De toekomst daagt ons uit. De wereld verandert snel door technologische
ontwikkelingen. Het leven in de 21ste eeuw vraagt om nieuwe vaardigheden.
Deskundige leerkrachten en schoolleiders veranderen mee. Een voortdurende
ontwikkeling gericht op de wereld van de toekomst.