De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 

De heer S.F. van der Veen

 

voorzitter

Mevrouw W. Dunnink-Jentink

 

lid

De heer E.S.P. van de Grampel

 

lid

De heer W.E. Boonstra

 

lid

De heer B. Jonkers

 

vicevoorzitter

 

 

 

Mevrouw K. Ekkel

 

notuliste